Finakon

Důvody, proč zvolit nebankovní úvěr

Banky jsou pro mnohé jasnou volbou, pokud se jedná o úvěrové produkty. Nabízí totiž spolehlivost, jistotu a tradici. I když jsou banky, co se týče poskytování úvěrů jedničkou, ne vždy dokáží vyhovět každému žadateli. V současné době je na trhu přebytek likvidity a bankovní i nebankovní společnosti doslova bojují o každého nového klienta. Přesto přibývá zamítnutých žádostí. Primárně za to může zákon o spotřebitelském úvěru, který dává za úkol všem bankovním i nebankovním institucím důkladnou lustraci každého žadatele. Pokud by tak neučinily, mohlo by to pro ně znamenat nedozírné následky. Dlužník by mohl celou smlouvu napadnout pro její neplatnost, a pokud by mi bylo dáno za pravdu, nadále by splácel pouze dlužnou částku dle svých finančních možností. Úroky a další poplatky by mu byly prominuty. Složitá legislativa, tak chrání nejenom samotné věřitele, ale i dlužníky.

podání rukou

Ocitnout se v dnešní době v situaci, kdy nejsme schopni dostát svým závazkům, není tak těžké, jak by se možná mohlo zdát. Ba naopak. Za život využije některého z úvěrových produktů každý druhý Čech. Banky jsou ale v některých ohledech opravdu striktní a ne každý nakonec odejde z banky se schváleným úvěrem. I z tohoto důvodu řada lidí spoléhá na nebankovní společnosti, kde mohou dosáhnout na úvěr i rizikový žadatelé.

počítání peněz

Jedním z nejčastějším důvodů k zamítnutí je negativní záznam v některém z registrů dlužníků. Někdy se do takového registru můžeme dostat, ani nevíme jak. Negativní záznam ovšem zhatí jakoukoli žádost o úvěr v bankovní společnosti. Naštěstí jsou tu společnosti nebankovní, které přeci jenom dokáží menší překážky přehlédnout a být k žadatelům benevolentnější. Jedním z takových produktů je i americká hypotéka bez registru Americkahypoteka, která cílí právě na problémové žadatele. Na úvěr můžou dosáhnout i tací, kteří by v bance jinak neuspěli.